1. トップ
 2. Tungkol sa FICEC
 3. Mga litrato ng mga aktibades ng FICEC

Newsletter na nakasalin sa iba’t ibang wika Publikasyon ng newsletter[ INFORMATION FUJIMINO ]

Nakasalin sa 7 wika at naglalaman ng mga impormasyong makakatulong sa pamumuhay ng mga dayuhang residente. Maari ding makakuha ng kopya sa mga munisipyo,libraries, public social facilities, day cares at iba pa sa mga syudad ng Fujimino-shi, Fujimi-shi at Miyoshi-machi.

関連ページ インフォメーション ボランティア

 • photo
 • photo
 • photo

Pag-aaral ng pagluluto

Pagluluto ng mga pagkain ng Hapon at iba pang mga bansa

関連ページ ボランティアしたい方

 • photo
 • photo
 • photo

Children’s Club

Pagsuporta sa pag-aaral ng mga batang ang magulang ay dayuhan Tuwing Sabado 9:30~12:00

関連ページ こどものべんきょう ボランティアしたい方

 • photo
 • photo
 • photo

Pag-aaral ng Nihongo

Libreng pag-aaral ng Nihongo para sa mga dayuhang residente. Tuwing Huwebes 10:00~12:00

関連ページ 日本語教室 ボランティアしたい方

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

Pag-aaral ng computer

Pag-aaral ng PC Word, Excel at iba pa na magagamit sa paghahanap ng trabaho o sa kasulukuyang trabaho

関連ページ ボランティアしたい方

 • photo
 • photo

Pag-aaral tungkol sa kultura ng iba’t ibang bansa

Mga dayuhang staff ay nagpupunta sa mga elementary at junior high schools, gayundin sa public social halls para magpakilala ng kanilang kultura at tradisyon.

関連ページ ボランティアしたい方

 • photo
 • photo
 • photo